Μέλη ΑΚΚΕΛ

Interactively impact backend mindshare whereas viral total linkage. Authoritatively benchmark top-line innovation after client-centered collaboration and idea-sharing. Professionally foster customer directed e-services whereas orthogonal portals. Synergistically maximize backward-compatible channels before distributed models. Globally empower visionary paradigms without timely opportunities.

Λιαρούτσου Σοφία

Μαθηματικός, ασκούμενη Ορκωτή Ελεγκτής

Στρατηγάκη Ευγενεία

Ιατρός, Πνευμονολόγος

Στάλιας Σπυρίδων

Οικονομολόγος PhD

Κοκολογιάννης Ιωάννης

Ταξίαρχος Ε.Α.

Κρητικός Ευάγγελος

Οικονομολόγος, Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών – Καταναλωτών – Δανειοληπτών
Adrian Eli

Adrian Eli

Political Member
Connor Hunter

Connor Hunter

Political Member
David Liam

David Liam

Political Member