Η συνεργασία κομμάτων για συγκρότηση πατριωτικού αντικαθεστωτικού ψηφοδελτίου στις Εκλογές του Ιουλίου 2019

Η συνεργασία κομμάτων για συγκρότηση πατριωτικού αντικαθεστωτικού ψηφοδελτίου στις Εκλογές του Ιουλίου 2019

Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας ΑΚΚΕΛ, προχωρεί στην ενημέρωση σχετικά με την στάση του και τις ενέργειές του για την συνεργασία πολλών πατριωτικών και αντικαθεστωτικών κομμάτων, ώστε να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός των πατριωτικών δυνάμεων, που υποστηρίζουν την εθνική και κοινωνική ακεραιότητα, Read More