Στρατηγάκη Ευγενεία

Ιατρός, Πνευμονολόγος

More Staff

Adrian Eli

Adrian Eli

Political Member
Jacob Noah

Jacob Noah

Senate Majority Leader
Kelly Ayotte

Kelly Ayotte

Senate Majority Leader

Λιαρούτσου Σοφία

Μαθηματικός, ασκούμενη Ορκωτή Ελεγκτής