Λιαρούτσου Σοφία

Μαθηματικός, ασκούμενη Ορκωτή Ελεγκτής

More Staff

Justin Robert

Justin Robert

Political Member
Connor Hunter

Connor Hunter

Political Member
Kelly Ayotte

Kelly Ayotte

Senate Majority Leader

Στάλιας Σπυρίδων

Οικονομολόγος PhD