Κρητικός Ευάγγελος

Οικονομολόγος, Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών – Καταναλωτών – Δανειοληπτών

More Staff

Adrian Eli

Adrian Eli

Political Member
Tom Carper

Tom Carper

Vice President

Στάλιας Σπυρίδων

Οικονομολόγος PhD
Kelly Ayotte

Kelly Ayotte

Senate Majority Leader