Κρητικός Ευάγγελος

Οικονομολόγος, Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών – Καταναλωτών – Δανειοληπτών

More Staff

Kelly Ayotte

Kelly Ayotte

Senate Majority Leader
Connor Hunter

Connor Hunter

Political Member
David Vitter

David Vitter

House Democratic Leader

Στρατηγάκη Ευγενεία

Ιατρός, Πνευμονολόγος